Pionieren op Java; De Preanger Rubber Maatschappij onder Amsterdamse regie 1909-1957; Peter Hellema; Walburg Pers, 2014